Quickscan productie optimalisatie

QuickScan Productie Optimalisatie

Het optimaliseren van het productieproces is de wens van elk maakbedrijf. Toch is er in de praktijk soms te weinig tijd, budget of kennis beschikbaar om dit adequaat op te pakken. STT Products heeft ruim 30 jaar ervaring met het optimaliseren van productieprocessen in de medische en hightech maakindustrie. Wij hebben bij veel bedrijven binnen mogen kijken en weten inmiddels goed wat wel en wat niet werkt. Deze ervaring, in combinatie met onze kennis op het gebied van werktuigbouwkunde, fijnmechanica, elektrotechniek, software en Lean, Six Sigma en QRM zetten wij in om maakbedrijven verder te helpen richting het toekomstbestendig produceren.

 Hoe ziet de QuickScan eruit?

In onze QuickScan Productie Optimalisatie kijken wij onder andere naar de capaciteit, kwaliteit, efficiëntie en arbeidsomstandigheden van uw productieproces. We gaan in gesprek met medewerkers van de betreffende afdeling en voeren op diverse plekken observaties en metingen uit.

Vervolgens brengen wij een advies uit met betrekking tot het identificeren van manuele handelingen welke om te zetten zijn naar een geautomatiseerde oplossing om zo de efficiëntie te verhogen. Hierbij is te denken aan verhoging van de output, vermindering van verspilling, verbetering van kwaliteit of arbeidsomstandigheden of een vereenvoudiging van het proces.

Na afloop wordt er een rapport opgesteld met onze bevindingen een aanbevelingen. Hierin staan ook concrete, tastbare en goed onderbouwde oplossingen omschreven. In de uitvoering hiervan kunnen wij uiteraard waar nodig ondersteuning bieden. 

Onze QuickScan wordt uitgevoerd door twee consultants die alle expertise in huis hebben om u van gedegen advies te voorzien. De gehele scan bestaat uit een telefonische intake (+- 30 minuten), een bezoek aan uw productielocatie (één dagdeel) en een uitgebreide presentatie van onze bevindingen en overhandiging van het rapport bij ons in Tolbert (2 uur).

Kosten van de QuickScan

Deze QuickScan Productie Optimalisatie kunnen wij u aanbieden voor €3.600,-. Hiermee ontvangt u een rapport met concrete aanbevelingen waarmee u direct aan de slag kunt. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.