Productontwikkeling in acht logische stappen

STT Products weet dat u als klant deskundig bent met betrekking tot de bedrijfsprocessen in uw eigen onderneming. Om optimaal gebruik te maken van deze kennis en ervaring, wordt uw team intensief betrokken tijdens het gehele ontwerpproces. Gedegen overleg tijdens design-reviews is daarbij essentieel, uw productontwikkelaars en projectleiders kennen de producten en processen immers door en door.

Engineering   CAD ontwerp

   Stap voor stap

Binnen het traject van productontwikkeling worden acht stappen doorlopen.

Stap 1: Inventarisatie

Eerst wordt duidelijk in kaart gebracht wat uw wensen en eisen zijn en waarmee wij u het beste van dienst kunnen zijn. Kritische factoren die het proces of de productkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden worden hierin ook meegenomen.

Stap 2: Pre-engineering

Het komt vaak voor dat een concrete en gewenste oplossing tijdens een eerste aanvraag nog niet duidelijk is. Pre-engineering kan in deze gevallen duidelijkheid verschaffen. Door diverse concepten onder de loep te nemen en de voor- en nadelen zorgvuldig met elkaar te vergelijken, kunnen de mogelijkheden eenvoudig worden beoordeeld. Ook kan in overleg met de opdrachtgever een prototype worden gebouwd om het bedachte concept te testen.

Stap 3: Prototyping / Proof of Concept

Bij de keuze van een nieuwe machine, of een aanpassing aan een bestaand systeem, wilt u natuurlijk weten in hoeverre de oplossing aansluit bij de vooraf gestelde wensen en eisen. Een proof of concept geeft u die zekerheid. Aan de hand van een uitgebreide en doordachte testfase wordt het nieuwe apparaat zorgvuldig getoetst en kunnen aanpassingen snel worden doorgevoerd. Met onze verspaningsmachines zijn we in staat onderdelen te maken die het idee zichtbaar en tastbaar maken. Ook kunnen we met ons eigen rapid prototyping system, System125, snel een opstelling bouwen om het werkingsprincipe aan te tonen.

Stap 4: Detail engineering      

Nu het concept duidelijk is, kan gestart worden met de detail engineering. Tijdens de detail engineering wordt het concept verder uitgewerkt. Ook hiervoor hebben we geregeld overleg met onze opdrachtgevers in design reviews. We zijn ervan overtuigd dat de gezamenlijke kennis en ervaring tot het beste eindresultaat leidt.

Stap 5: Vervaardiging

Als het concept goedgekeurd en vrijgegeven is, worden de diverse maakdelen in onze werkplaats verspaand. De CAD ontwerpen van de onderdelen worden in ons CAM systeem ingeladen. Programmeurs bewerken en vertalen de bestanden vervolgens naar programma’s voor onze multi-assige CNC draaibanken en freesmachines. De CNC machines produceren uiteindelijk de diverse onderdelen.

Stap 6: Assemblage

Zodra alle vervaardigde en eventueel ingekochte onderdelen gereed zijn, wordt de machine en/of opstelling mechanisch opgebouwd en bedraad aangesloten.

Stap 7: Testen & Afname

De werking van de machine wordt intensief getest en waar nodig geoptimaliseerd. De laatste fase van het testen doen we graag samen met u.

Stap 8: Installatie

Na vrijgave wordt de machine of opstelling bij u ter plaatse door ons geïnstalleerd. Gebruikers worden uitgebreid geïnstrueerd over de werking van de machine en alle noodzakelijke informatie wordt overgedragen aan de technische dienst. De machine is nu klaar voor gebruik.

Bekijk hier een aantal van de machines en opstellingen die wij hebben ontwikkeld.

 

Meer informatie?